Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΚΜ (3/11/2023)

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προβολής Αγροδιατροφικών Προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά στη συλλογή, την καταγραφή, την ανάλυση δεδομένων και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των εξαγωγών σε επίπεδο περιφέρειας.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (145.161,29€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (180.000,00 € με ΦΠΑ) και διαρθρώνεται σε δύο (2) πακέτα εργασίας:
 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ
Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): Αποτύπωση και καταγραφή της εξαγωγικής δραστηριότητας της ΠΚΜ 40.000,00€
Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2): Κατάρτιση μηχανισμού παρακολούθησης εξαγωγικής δραστηριότητας της ΠΚΜ 140.000,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 180.000,00€
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [73220000-0]-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΚΜ pdf 1186 KB 

Επιστροφή2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2023_05_04_visit_c_macedonia

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

FilmOffice-banner

amfipoli

pmdaae

2023_08_16_logoESPA_2021-27

ESPA

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2020_09_28_life

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS