Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

Ανακοίνωση διεξαγωγής του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Aναδόχου του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις για την διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικων έργων ποταμού Αλιάκμονα και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022» (16/1/2023)

clip_image002
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Υποδιεύθυνση Έργων Δομών Περιβάλλοντος
 
Πληροφορίες  :    Α. Φουτζιτζή
Τηλέφωνο       :    2313 3311756                                                              Θεσσαλονίκη,  16 Ιανουαρίου 2023
 Email                  :    A.Foutzitzi@pkm.gov.gr                                          Αρ. πρωτ. :  οικ. 33228 (350)
 Ταχ. Δ/νση       :    Στρωμνίτσης 53TK 542 48  Θεσσαλονίκη
                                                                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στην Ιστοσελίδα της ΠΚΜ
                                 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διεξαγωγής του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Aναδόχου του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις για την διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικων έργων ποταμού Αλιάκμονα και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022»
Προϋπολογισμός : 1.000.000,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),
Κωδικός Ενάριθμου  2022ΝΠ20800002  & ΚΩΔ MIS 5198456
(Αριθμός Έργου: 2014 ΕΠ 50800000 της ΣΑΜΠ 508
   
 
Ανακοινώνεται η διεξαγωγή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατω των ορίων του Έργου : «Παρεμβάσεις για την διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικων έργων ποταμού Αλιάκμονα και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, έτους 2022», Προϋπολογισμού 1.000.000,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με α/α Συστήματος 194979
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 30-1-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 μ.μ.
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Χρον. Αρχείο
2. ΦΕ
 
Ο Αν. Προϊστάμενος
Υποδ/νσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος
ΔΤΕ ΠΚΜ
α.α.
 
 
Γεώργιος Χρίστογλου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄β
 
 


Επιστροφή2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

FilmOffice-banner

amfipoli

pmdaae

ESPA

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS