Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Αναλωσίμων-Ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης» (29/12/2022)

Επαναληπτική διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Αναλωσίμων-Ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης».

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά κωδικό είδους).
 
Προσφορές υποβάλλονται ανά κωδικό προσφερόμενου είδους για όσους κωδικούς επιθυμούν οι οικονομικοί φορείς ή και για το σύνολο των κωδικών με την υποχρέωση η προσφορά των οικονομικών φορέων να καλύπτει το σύνολο της ποσότητας των τεμαχίων των προσφερόμενων κωδικών ειδών της παρούσας Πρόσκλησης.
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτών (10.155,60 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (8.190,00 € άνευ Φ.Π.Α.).
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα (1) μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη, 3ος όροφος, γραφείο 3, έως τη Πέμπτη 05 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα : 2313 319260 (για τεχνικά θέματα) και 2313 319135 (για λοιπά θέματα).
 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΕΠΑΝΑΛ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ.ΑΝΑΛ.-ΑΝΤΑΛΛ. pdf 409 KB 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝ.ΣΥΜΜΟΡΦ. generic 14 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡ.ΑΝΑΛ.-ΑΝΤΑΛΛ. generic 18 KB 

Επιστροφή2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2023_05_04_visit_c_macedonia

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

FilmOffice-banner

amfipoli

pmdaae

2023_08_16_logoESPA_2021-27

ESPA

2024_01_05_logo Interreg 2_small

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2020_09_28_life

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS