Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

Ανακοίνωση διεξαγωγής του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Aναδόχου για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος μείζονος Θεσσαλονίκης» (3/8/2022)

 

 
  clip_image002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υποδιεύθυνση  Έργων Δομών Περιβάλλοντος

Τμήμα Συντήρησης Έγων Δομών Περιβάλλοντος

 
  Θεσσαλονίκη, 03 Αυγούστου 2022
ταχ. Διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53 αριθμός πρωτοκόλλου: Οικ. 562131(6470)
  ΤΚ 54210 Θεσσαλονίκη    
πληροφορίες: Μαρία Καλυβιώτη
τηλέφωνο: 2313331151
Email: M. Kalivioti@pkm.gov.gr
ΠΡΟΣ: Ιστοσελίδα  ΠΚΜ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
       
 
 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διεξαγωγής του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Aναδόχου για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος μείζονος Θεσσαλονίκης».
 
 
Ανακοινώνεται η διεξαγωγή του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της παροχής υπηρεσίας: «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεματων στην περιο­χή πολεοδομικού συγκροτήματος μείζονος Θεσσαλονίκης», ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.000.000,00 € συμπεριλαμβανο­μένου ΦΠΑ 24%.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ­ΔΗΣ με α/α Συστήματος 169055.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδι­κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 05.09.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ.
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
(ΧΑ + ΦΕ)
Ο Αν. Προϊστάμενος
του Τμήματος Συντήρησης
της  Υποδιεύθυνσης  Έργων Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ/ΠΚΜ
 
 
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Η/Μ Μηχανικός Α΄ β
 


Επιστροφή2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2023_05_04_visit_c_macedonia

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

FilmOffice-banner

amfipoli

pmdaae

2023_08_16_logoESPA_2021-27

ESPA

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2020_09_28_life

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS