Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

Αναζήτηση
Από:  caldelete_small Έως:  caldelete_small
Λέξη - Κλειδί: Κατηγορία

Τίτλος Ημερομηνία
Διακηρύξεις ανοιχτής δημοπρασίας τεμαχίων αγροκτημάτων της ΠΚΜ 23/11/2022
Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων), για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια επίπλων-εξοπλισμού γραφείου για τις Υπηρεσίες της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ.» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.Προϋπολογισμός:42.738,00€ άνευ Φ.Π.Α. ( 52.995,12€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 21/11/2022
Ανακοίνωση διεξαγωγής του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Aναδόχου του έργου: «Παρεμβάσεις για την διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικων έργων των υδατορεμάτων της Αλμωπίας για τα έτη 2021-2022» του έργου «Ετήσιες παρεμβάσεις για την διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων των υδατορεμάτων της Αλμωπίας» 17/11/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος Τηλεδιάσκεψης και την εγκατάστασή του στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.» 7/11/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη του έργου «Επισκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στην περίμετρο του κτιρίου "Καπνομάγαζο" επί της οδού Σοφοκλέους 26 Σταυρούπολη Θεσ/νίκης» 7/11/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη του έργου «Ανανέωση λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Ανανέωση λογισμικού αντιϊκής προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την Ανανέωση της Πύλης προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας MDeamon Technologies για ένα έτος» 3/11/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : “Προετοιμασία φακέλου Διαπίστευσης Εργαστηρίου: α) Μελέτη, καταγραφή και υλοποίηση του Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας Εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2017 και εκπαίδευση προσωπικού, β) Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας δοκιμών (πρόγραμμα Διεργαστηριακών Ελέγχων) & γ) Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια διεργαστηριακών δοκιμών” 1/11/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΚΜ» 31/10/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη του έργου «Διοργάνωση τεσσάρων (4) διαδικτυακών ημερίδων Ψηφιακής Πολιτικής» στο πλαίσιο των Δράσεων Εξωστρέφειας Ψηφιακής Κουλτούρας της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έτος 2022 24/10/2022
Ανακοίνωση διεξαγωγής του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Aναδόχου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη συμπλήρωσης – ενίσχυσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τάφρου Βαρδαρόβαση με ΜΠΕ και οριοθέτηση» 29/9/2022
Ανακοίνωση διεξαγωγής του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Aναδόχου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη συμπλήρωσης – ενίσχυσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Αξιού με ΜΠΕ και οριοθέτηση», 28/9/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη του έργου «Προμήθεια τριάντα δύο (32) καθισμάτων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης» 22/9/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος Τηλεδιάσκεψης και την εγκατάστασή του στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.» 22/9/2022
Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας με τίμημα του με αριθμ. 304 οικόπεδο, Ο.Τ. 47 του συνοικισμού «ΚΑΡΔΙΑ» του Δήμου Θέρμης 16/9/2022
Διακηρύξεις ανοιχτής δημοπρασίας με τίμημα τεμαχίων του αγροκτήματος ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ του Δήμου Χαλκηδόνος 14/9/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Αναλωσίμων-Ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης» 8/9/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη του έργου «Διοργάνωση τεσσάρων (4) διαδικτυακών ημερίδων Ψηφιακής Πολιτικής» στο πλαίσιο των Δράσεων Εξωστρέφειας Ψηφιακής Κουλτούρας της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έτος 2022 6/9/2022
Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας με τίμημα του με αριθμ. 97 τεμαχίου στο αγρόκτημα Ν. Βελεστίνο του Δήμου Βόλβης 5/9/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα: Προμήθεια:«Αποκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θυροφραγμάτων στο φράγμα π. Αξιού» και συγκεκριμένα για την αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα του 4ου θυροφράγματος του ανατολικού φράγματος Έλλης του Αξιού ποταμού. 26/8/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την «Προμήθεια διακοσίων ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις Υπηρεσίες της Π.Κ.Μ.» 25/8/2022
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

FilmOffice-banner

amfipoli

pmdaae

ESPA

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS