Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

Αναζήτηση
Από:  caldelete_small Έως:  caldelete_small
Λέξη - Κλειδί: Κατηγορία

Τίτλος Ημερομηνία
Διαχειριστική, Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την οργάνωση και υλοποίηση των Δράσεων των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων 12/8/2022
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ 11/8/2022
Ανακοίνωση διεξαγωγής του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Aναδόχου για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος μείζονος Θεσσαλονίκης» 3/8/2022
Ανακοίνωση διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Υπολειπόμενες εργασίες ανέγερσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων με υπόγειους χώρους, με ΔΤ «Φροντίδα Παπαγεωργίου» 22/7/2022
Ανακοίνωση διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2022-2024», 8/7/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., των Υπηρεσιών της Μ.Ε.Θ. και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στο Ν. Θεσσαλονίκης» 4/7/2022
Ανακοίνωση Διαγωνισμού του έργου: ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΚΜ 1/7/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ στο έργο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 28/6/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ESET με ΑΔΑΜ 22/6/2022
Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Μελέτη έργων αντιπλημυρικης προστασίας στα υδατορέματα της Αλμωπίας και τον ποταμό Αλμωπαίο με ΜΠΕ και οριοθέτηση (Αριδαία) 16/6/2022
Ανακοίνωση a/a ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Aναδόχου: «Παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά παροχών οδοφωτισμού (PILLARS) στον πολλαπλό λογαριασμό "0000400" της ΠΚΜ, για τις ανάγκες της Β ́ Φάσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση οδοφωτισμού ΠΚΜ με ΣΔΙΤ"» 16/6/2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου: ’’Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού (τόνερ)’’ 15/6/2022
«Η αναθέτουσα αρχή, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου οργανισμού εκτέλεσης του Προγράμματος «Πρόγραμμα προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες με χώρες-στόχους τις ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ και ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ » 14/6/2022
Ανακοίνωση για τον δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό επιλογής Aναδόχου: «Παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά παροχών οδοφωτισμού (PILLARS) στον πολλαπλό λογαριασμό "0000400" της ΠΚΜ, για τις ανάγκες της Β ́ Φάσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση οδοφωτισμού ΠΚΜ με ΣΔΙΤ"» 14/6/2022
Ανακοίνωση διεξαγωγής του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Aναδόχου: «Παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά παροχών οδοφωτισμού (PILLARS) στον πολλαπλό λογαριασμό "0000400" της ΠΚΜ, για τις ανάγκες της Β ́ Φάσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση οδοφωτισμού ΠΚΜ με ΣΔΙΤ"» 7/6/2022
Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την Προμήθεια ολοκληρωμένου κινητού αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για το Περιαστικό Δάσος των Σερρών με κριτήριο αξιολόγησης την Βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής & πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,προϋπολογισμού: 650.000,00€ (Εξακόσιες πενήντα χιλιάδες συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). (Καθαρή Αξία: 524.193,55 €, ΦΠΑ : 125.806,45 €). 3/6/2022
Παροχή Συνοδευτικών δράσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.), για την περίοδο 2018-2019 3/6/2022
«Marketing support αεροπορικών εταιρειών» 3/6/2022
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΙΖΕΡ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ)» 30/5/2022
Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί διεθνή (κάτω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα- εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση ενεργειών των πακέτων εργασίας 3, 4 και 5 της πράξης με τίτλο «Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του εύρους της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών»-Early FIre Detection And Ranging for disaster prevention and management» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψ 9/5/2022
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

FilmOffice-banner

amfipoli

pmdaae

ESPA

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS