Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενεργητική επιτήρηση των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας μετά την εμβολιαστική εκστρατεία της άνοιξης 2022 (12/5/2022)

Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με την ενεργητική επιτήρηση των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας μετά την εμβολιαστική εκστρατεία της άνοιξης 2022:
«Με βάση την υπ’ αριθ. 771/118624/05.05.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), η 14η εμβολιαστική εκστρατεία, της άνοιξης 2022, για τον από του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας ολοκληρώθηκε στις 15 Απριλίου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της χώρας που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Mεταξύ αυτών είναι οι Π.Ε. Κιλκίς και Πέλλας (σε ολόκληρη της έκταση τους) και οι Π.Ε. Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας (σε μερική/ορισμένη έκταση) από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), όπως φαίνεται από τα επισυναπτόμενα (πίνακα και χάρτη). Στις 13 Μαΐου  στις Σέρρες και στις 14 Μαΐου 2022 στην Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Ημαθίας, Κιλκίς και Πέλλας ξεκινά το πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση), που ακολουθεί την εαρινή εμβολιαστική εκστρατεία του 2022 που θα διαρκέσει δύο (2) μήνες, με πιθανότητα παράτασης.
  Yπενθυμίζεται ότι η νόσος έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια υγεία.
  Στόχος του προγράμματος της ενεργητικής επιτήρησης είναι η αξιολόγηση του από του στόματος εμβολιασμού των αλεπούδων μέσω εργαστηριακών εξετάσεων όσον αφορά την επιτυχή ανοσοποίησή τους για την αποτροπή επανεμφάνισης κρουσμάτων και για να παραμείνει η χώρα μας σε καθεστώς ελεύθερο Λύσσας όπως έχει ταξινομηθεί με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2061/620 της Ε.Ε.
  Σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ., ο στόχος του συλλεγόμενου αριθμού αλεπούδων στα πλαίσια αξιολόγησης του Προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας, για την άνοιξη 2022 ανά Π.Ε. είναι: Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης: 40, Π.Ε. Ημαθίας: 14, Π.Ε. Κιλκίς: 99, Π.Ε. Πέλλας: 84,  Π.Ε. Σερρών: 118.
  Για την αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών παρακαλούμε τους αρμόδιους για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να προσκομίζουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες δείγματα ενήλικων αλεπούδων.
  Τονίζεται ότι για τη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης, στο πλαίσιο της συλλογής δειγμάτων για την αξιολόγηση των εμβολιασμών, εκτός κυνηγετικής περιόδου, δεν απαιτείται η άδεια θήρας να είναι σε ισχύ. Στις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες, οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συνδράμουν αυτόνομα (όχι ως μέλη συνεργείων δίωξης) στην προσκόμιση δειγμάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, θα πρέπει να έχουν άδεια θήρας σε ισχύ.
  Υπενθυμίζεται ότι ο αντιλυσσικός εμβολιασμός και η ηλεκτρονική σήμανση (Ν. 4039/2012 και 4235/2014) των σκύλων που συνοδεύουν τους κυνηγούς είναι υποχρεωτικός (υπ’ αριθ. 331/10301/25.01.2013, ΦΕΚ Β’ 198, ΚΥΑ για το «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα». «…Για να θεωρείται εμβολιασμένο ένα κατοικίδιο ζώο, πέρα από τη σφραγίδα και την υπογραφή του κτηνιάτρου, ο εμβολιασμός πρέπει να είναι σε ισχύ σύμφωνα με την διάρκεια της ανοσίας που παρέχεται από το συγκεκριμένο εμβόλιο όπως αναγράφεται στις οδηγίες του παρασκευαστή» (υπ’ αριθ. 3941/120925/07.10.2013, ΦΕΚ Β’ 2642, 1η τροποποίηση της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α).
  Με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία και το συντονισμό των διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος ενεργητικής επιτήρησης απαιτείται συνεργασία των κυνηγών – θηροφυλάκων με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Π.Ε.
  Για τους σκοπούς του προγράμματος για τους κυνηγούς – θηροφύλακες κρίνονται αναγκαία:
  • ο συντονισμός για την κατανομή του αριθμού των δειγμάτων που πρέπει να συλλεχθούν με βάση τον καθορισμένο στόχο για την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών στις Π.Ε. που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα,
  • η σημασία επικοινωνίας με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες για την αποστολή των δειγμάτων ζώων όπου αυτές υποδείξουν,
  • η συμπλήρωση των συνοδευτικών εγγράφων, με απαραίτητη εκείνη του πεδίου «Τοποθεσία συλλογής δείγματος / Γεωγραφικές Συντεταγμένες σημείου συλλογής» στο έντυπο αποστολής δειγμάτων για την Ενεργητική Επιτήρηση ως προς την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών (επισυνάπτεται στο παρόν) και
  • η προμήθεια από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών.
 Η διαδικασία σχετικά με τις επιχορηγήσεις για τη συλλογή δειγμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος θα καθοριστούν στην υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση, για έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2022 », των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
«Υπενθυμίζεται ότι προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 50 ΕΥΡΩ ανά θανατωμένη αλεπού που θα προσκομίζεται άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνιατρική αρχή, στο πλαίσιο αξιολόγησης του Προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας και για το έτος 2022».
Το δισέλιδο φυλλάδιο – Ενημερωτικό τρίπτυχο με πληροφορίες για τη λύσσα, τη συλλογή δειγμάτων αλεπούδων στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος και τον τρόπο συλλογής και συσκευασίας νεκρών ζώων και θανατωμένων αλεπούδων του 2018 μπορεί να αναζητηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. (www.pkm.gov.gr →  «Ενδιαφέρουν τον πολίτη» → Ενημέρωση για τη Λύσσα) ή στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. που περιλαμβάνει τη σχετική νομοθεσία και νέο τρίπτυχο φυλλάδιο του 2019- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (www.minagric.gr → Πολίτης → Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο → Λύσσα).
 Επισυνάπτονται:1)” Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς και φύλακες θήρας για Ενεργητικής Επιτήρησης -Πρόγραμμα Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας των Εμβολιασμών έναντι του ιού της Λύσσας” , 2) και 3) τα ανωτέρω προαναφερόμενα τρίπτυχα φυλλάδια 4) Πίνακας με περιοχές εμβολιαστικής κάλυψης και εφαρμογής του ανωτέρω προγράμματος στην Π.Κ.Μ., 5) Χάρτης ενεργητικής επιτήρησης Π.Κ.Μ.»  

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΚΜ Έντυπο αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς και θηροφύλακες για την Ε.Ε. της Λύσσας άνοιξη 2022 pdf 386 KB 
ΥΠΑΑΤ συλλογή δειγμάτων αλεπούδων πρόγραμμα επιτήρησης κατά της λύσσας άνοιξη 2022 φυλλάδιο pdf 890 KB 
YΠΑΑΤ πρόγραμμα επιτήρησης εμβολιαστική εκστρατεία κατά της λύσσας άνοιξη 2022 φυλλάδιο pdf 430 KB 
Πίνακας περιοχές εμβολιαστικής κάλυψης εμβολιαστική εκστρατεία κατά της λύσσας στην ΠΚΜ άνοιξη 2022 doc 32 KB 
Χάρτης ενεργητικής επιτήρησης ΠΚΜ εμβολιαστική εκστρατεία κατά της λύσσας άνοιξη 2022 doc 1328 KB 

Επιστροφή2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2023_05_04_visit_c_macedonia

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

FilmOffice-banner

amfipoli

pmdaae

2023_08_16_logoESPA_2021-27

ESPA

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2020_09_28_life

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS