Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Επικοινωνία

Σημείωση: Για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει μέσω email, αντικαταστήσετε τη λέξη "στο" με το σύμβολο "@".

ΕπικοινωνίαΤμήμα Τουριστικής Προβολής και Προώθησης (ΠΚΜ)

Υπάγεται σεΔιεύθυνση Τουρισμού (ΠΚΜ)
Διεύθυνση26ης Οκτωβρίου 64
ΠεριοχήΦιξ
TK546 27
ΠόληΘεσσαλονίκη
Περιγραφή

Το Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για:

αα) Την υποβολή των προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την υποστήριξη των δράσεών τους (προετοιμασία, διενέργεια διαδικασιών), τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και την κατάρτιση των δράσεών τους.

αβ) Τη συμμετοχή σε συνέδρια τουριστικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

αγ) Τη συνεργασία με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ελλάδος με γνώμονα την τουριστική προβολή, βάσει του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, καθώς και μελετών των διεθνών τάσεων της τουριστικής αγοράς.

αδ) Τη συνεργασία με φορείς, οργανισμούς, ιδρύματα κλπ, στο εσωτερικό και εξωτερικό επί θεμάτων τουριστικού ενδιαφέροντος ή δράσεων απτόμενων της τουριστικής προβολής (π.χ. προώθηση τοπικών προϊόντων κ.α.), για την περαιτέρω τουριστική προβολή της ΠΚΜ.

αε) Την αξιοποίηση των social media και των πάσης φύσεως δυνατοτήτων του διαδικτύου καθώς και όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την προώθηση των δράσεων των προγραμμάτων τουριστικής προβολής.

αστ) Την ανάληψη δράσεων για τη διαμόρφωση τουριστικής συνείδησης στον πληθυσμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

αζ) Τη διεκπεραίωση και προετοιμασία πάσης φύσεως απαιτούμενων διοικητικών εγγράφων που αφορούν στη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.).

Τηλέφωνο12313 325599

Τηλέφωνο
2313325429
2313325574
2313 325442
2313325579

You might see this message in place of the failed image.             You might see this message in place of the failed image.              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
You might see this message in place of the failed image. © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS