Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., της Μ.Ε.Θ και των Δ/νσεων Εκπ/σης του Ν.Θεσ/νίκης για τα έτη 2021,2022 & 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού 740.000,00 ευρώ με ΦΠΑ & δικαίωμα προαίρεσης (15/9/2020)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Υγρών Καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., της Μ.Ε.Θ και των Δ/νσεων Εκπ/σης  του Ν.Θεσ/νίκης για τα έτη 2021,2022 & 2023.

Το συνολικό ποσό για τα έτη 2021, 2022 & 2023, ανέρχεται σε 675.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον 65.000,00 ευρώ, το οποίο θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση προμήθειας επιπλέον ποσοτήτων ή χρονικής παράτασης της σύμβασης και επιμερίζεται ως ακολούθως:

α) 25.000,00 ευρώ για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης

β) 10.000,00 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης

γ) 30.000,00 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Προσφορές υποβάλλονται είτε και για τα τρία ανωτέρω Τμήματα είτε για ένα ή περισσότερα από αυτά της παρούσας διακήρυξης, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του τμήματος / των τμημάτων του έργου για το οποίο/τα οποία θα καταθέσουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης ).

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

  • [09132100-4]-Αμόλυβδη βενζίνη

  • [09134200-9]-Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

  • [09135100-5]-Πετρέλαιο θέρμανσης

 

Κωδικός ΝUTS: EL522.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 740.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 596.774,19 €)


 

Το δικαίωμα προαίρεσης ποσού 65.000,00 ευρώ, θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση προμήθειας επιπλέον ποσοτήτων ή χρονικής παράτασης της σύμβασης και επιμερίζεται ως ακολούθως:

α) 25.000,00 ευρώ για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης

β) 10.000,00 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης

γ) 30.000,00 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01-01-2021 έως 31-12-2023.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Μειοδότης του εκάστοτε τμήματος αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το μεγαλύτερο κατά απόλυτη τιμή ποσοστό θετικής έκπτωσης ή το μικρότερο κατά απόλυτη τιμή ποσοστό αρνητικής έκπτωσης δίχως αυτό να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014).

 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΚΜ 2021-2023 pdf 743 KB 
ΕΕΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΚΜ 2021-2023 pdf 100 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ doc 21 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ doc 22 KB 

Επιστροφή2020_03_23_gov_gr

2020_05_25_dac

2020_07_02_forma_epikoin

2020_10_29_covid-19

oaed_4_2020

pmdaae

DIEXODOS

EIDIKOTITA BLUE3

ESPA

2020_06_24_dl-citizen

e-servicesPKM
 
youreurope

  aoapkm3

2020_01_31_logo_click

FilmOffice-banner

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

banner_pespka

kounoupia2019

planodio

rbanner1

banner_edialogos-v2

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜ

sevesoIII

PolitikiProstasia

eyd_ep

oikonomika_stoixeia

kepo_newlogo

Διαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ

banner_agro_basket

smoking_pkm

OrthiDioikitikiSymperifora


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
bullet Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
bullet Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
bullet ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
bullet Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
bullet Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
bullet Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
bullet Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
bullet Ενημέρωση για τη λύσσα
bullet Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
bullet Ποιότητα Ατμόσφαιρας
bullet Αποτελέσματα δυσοσμίας Κορδελιού
bullet Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
bullet Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
bullet Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
bullet Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
bullet Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα


rbanner2

rbanner4

2013_07_03_ekloges

banner1             banner_epixeirnsiako_gr_new              banner4
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS