Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ Ή ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (28/2/2020)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

«ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ Ή ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση σε διαπιστευμένο εργαστήριο της διενέργειας αναλύσεων (φυσικών, χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων) υγρών αποβλήτων, στερεών αποβλήτων (τεστ εκπλυσιμότητας) καθώς και υδάτων από επιφανειακούς και υπόγειους αποδέκτες. Η παροχή υπηρεσίας θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αρμοδίων Δ/νσεων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, ήτοι Δ/νση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΚΜ, και Δ/νσεις Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΜΕΘ & ΠΕ και των Κ.Ε.Π.ΠΕ. αυτών, στο πλαίσιο άσκησης Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης, βάσει του αρ.20 του Ν. 4014/11, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν ρύπανση ή υποβάθμιση περιβάλλοντος ή παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων έργων ή/και δραστηριοτήτων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90700000-4-Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο της προμήθειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 183.520,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 148.000,00 € ΦΠΑ : 35.520,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2020-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 605 KB 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2020- Τ.Ε.Υ.Δ. 56 KB 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2020- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 71 KB 

Επιστροφή


 


 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Αποτελέσματα δυσοσμίας Κορδελιού
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Άδεια Creative Commons
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS