Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ. και Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης για το έργο: «Αποκατάσταση καταστρώματος οδού στο ορεινό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας» (18/6/2020)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας / Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, κατ’ εφαρμογή των 1,2,3 Σχετικών Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση καταστρώματος οδού στο ορεινό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας», Προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στην ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΠ) ΕΤΟΥΣ 2020 της ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, με κωδικό 2131ΠΙΕ002ΙΔΠ19. Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου του Νομού, αρμοδιότητας της Υπ/νσης Τ.Ε. της Π.Ε. Πιερίας.

Η κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής θα διεξαχθεί μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (έδρα αναθέτουσας αρχής) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις την 22-06-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr παρουσία των μελών της διμελούς επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ.:42337(130)οικ/21-01-2019 (ΑΔΑ:Ω4Μ27ΛΛ-ΔΑΝ) Απόφαση του Αν. Πρ/νου Υ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Πιερίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.10 Ν.4412/2016.Επιστροφή
 


 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Αποτελέσματα δυσοσμίας Κορδελιού
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Άδεια Creative Commons
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS