Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Μητροπολιτική Επιτροπή

Πρόσκληση 6ης/22-05-2020 Συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (18/5/2020)

                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μ.Ε.Θ. 2020
 

Καλείστε στην Τακτική συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στις 22/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα ‘’δια περιφοράς’’, ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020) και την με α.π.: οικ.852/13-03-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω0ΜΣ7ΛΛ-Γ4Θ), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Επικύρωση πρακτικών της 5ης συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. 2020»
Εισηγητής: Πρόεδρος Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 449/13-04-2020 της Οικονομικής Επιτροπής)  
Εισηγητής: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Γνωμοδότηση για την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8334/18-08-2009 ΑΕΠΟ, όπως παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. 2385/13-05-2015 (ΑΔΑ: ΩΚΔΟΟΡ1Υ-ΠΞΕ) της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ/ΑΔΜΘ, υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας ως προς τη δυναμικότητα, από 250 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 100 μόσχους πάχυνσης σε 600 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 500 μοσχάρια πάχυνσης με γεώτρηση, της κας Μαρίας Ρόκου, που είναι εγκατεστημένη σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές στα αγροτεμάχια 2256, 2257, 2258, 2269, 2270, 2271, 2272, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Λαγκαδά, του Δήμου  Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και εντός Γ΄ Ζώνης προστασίας - Natura 2000» 
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του υφιστάμενου Εμπορικού & Ψυχαγωγικού Κέντρου της εταιρείας CITY GATE Α.Ε. με την επωνυμία ‘’ONE SALONICA OUTLET MALL’’, στο Ο.Τ.4 του Δήμου Θεσσαλονίκης, Μ.Ε.Θ.» 
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μονάδα ανακύκλωσης της επιχείρησης ‘’REPLAN Α.Ε.’’ που λειτουργεί στα αγροτεμάχια 588 & 589 της Δ.Κ. Νεοχωρούδας, του Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την Οδική Σύνδεση του Νέου Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης στην περιοχή Φιλύρου» 
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του έργου ‘’Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΣΧ) για το πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά του Δήμου Παύλου Μελά Π.Ε. Θεσσαλονίκης’’» 
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: «Γνωμοδότηση σχετικά με την Τροποποίηση της με Α.Π. 10733πε/11-01-2019 Απόφασης Ανανέωσης – Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας ‘’Μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων’’ της εταιρείας ‘’ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ’’, στο 10ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς (κλρτ. 911α και 911 β) Δ.Κ. Νεοχωρούδας» 
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της προτεραιοποίησης των υποψήφιων πράξεων και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ του ΠΕΠ για την πρόσκληση με τίτλο:
  1. Αναβάθμιση και προβολή τουριστικών και πολιτιστικών πόρων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 159.6e)
  2. Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόμων, πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 182.6c)
του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 10ο: «Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας ‘’Νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 826MWe’’ της εταιρείας Εlpedison Α.Ε. που θα εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Εχεδώρου, στο Δήμο Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» 
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. 


Επιστροφή
 


 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Αποτελέσματα δυσοσμίας Κορδελιού
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Άδεια Creative Commons
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS