Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Μητροπολιτική Επιτροπή

Πρόσκληση 14ης /17-10-2019 Συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (11/10/2019)

                             14Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μ.Ε.Θ. 2019
 
Καλείστε στην Τακτική συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί στις 17/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Απόφαση αριθμ. 2125/25-09-2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (Αρ. πρωτ. εισήγησης: 617439 (14023)/03-10-2019)
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη του για τη συγκρότηση επιτροπής θαλασσίων μέσων αναψυχής (Αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ.) για τα έτη 2019-2020 / Λιμεναρχείο Ιερισσού»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη του για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 31/2018 (ΦΕΚ 61-Α’) για τα έτη 2019-2020 / Λιμεναρχείο Ιερισσού»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη του για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για τα έτη 2019-2020 / Λιμεναρχείο Ιερισσού»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη του για τη συγκρότηση Επιτροπών για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων (σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 31/2018) και για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής (σύμφωνα με τον Γ.Κ.Λ. αριθ. 20) για τα έτη 2019 - 2020 / Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη του για τη συγκρότηση Επιτροπών για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων (σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 31/2018) και για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής (σύμφωνα με τον Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 – ΦΕΚ 444Β’/1999) για τα έτη 2019-2020 / Λιμεναρχείο Ν. Μηχανιώνας»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Θεσσαλονίκης»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής του Ν.2734/99 (περί χορήγησης και ανανέωσης αδειών εγκατάστασης εκδιδομένων επ’ αμοιβή προσώπων)»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την εκτέλεση του έργου “Αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου όπου στεγάζεται η Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας’’, του τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 ΘΕΜΑ 11ο: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά πτηνοτροφική μονάδα ιδιοκτησίας ‘’ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ’’, δυναμικότητας 38.000 ωοτόκων ορνίθων, που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Ασσήρου της Δ.Κ. Ασσήρου, Δ.Ε. Ασσήρου, του Δήμου Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 12ο: «Γνωμοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου παραγωγής ειδών συσκευασίας, με την επωνυμία ‘’Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.’’, υφιστάμενη μονάδα παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, που βρίσκεται στα αγροτεμάχια 950, 951, 952 αγροκτήματος Καλοχωρίου, στην οδό Σταδίου 21, του Δήμου Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 13ο: «Γνωμοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της βιομηχανίας πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων, με την επωνυμία ‘’PALAPLAST Α.Ε.’’, υφιστάμενη μονάδα πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων, που βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), στο Ο.Τ. 30 της Γ’ Φάσης Σίνδου στο Δήμο Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 14ο: «Γνωμοδότηση για την ανανέωση – τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ασετιλίνης, εμφιάλωσης βιομηχανικών και ιατρικών αερίων, κέντρο επανελέγχου φιαλών, με την επωνυμία ‘’ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ Α.Τ.Β.Ε.Ε.’’, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 44 Β’ Φάση της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης στο Δήμο Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 

 


 Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Αποτελέσματα δυσοσμίας Κορδελιού
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Άδεια Creative Commons
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS